اسمایل (SMILE)

 آخرین نسل از جراحی اصلاح دید که به عنوان کم تهاجمی ترین روش درمان اصلاح نزدیک بینی و آستیگماتیسم شناخته می شود.

بیشتر»
2

پی آر کی (PRK)

اندیشه  اصلاح عیوب  انکساری  که  شامل دوربینی نزدیک بینی  و آستیگماتیسم می باشد از دهها سال قبل به ذهن  بشر خطور کرده بود.

بیشتر»