دوربینی (Hyperopia)

 

در این نوع بر خلاف نزدیک بینی ، علت کوتاه بودن طول قدام و خلف کره چشم و یا کاهش قدرت انکساری قرنیه و عدسی است ؛ تصاویر اشیا پشت پرده شبکیه تشکیل می شود و فرد برای دیدن اجسام نزدیک دچار مشکل می شود.

 

hypropic

 

در موارد شدید حتی اجسام دور را هم تار می بیند . این اختلال که مانند نزدیک بینی ، اغلب ارثی می باشد با افزایش سن و کاهش قدرت تمرکز بینایی ، تشدید می شود.

 

Quantum Vision system review