توپوگرافی Atlas

Atlas Topgraphy Ziess

 

 

این دستگاه نیز مانند توپوگرافی tomey یک کراتوسکوپ کامپوتری است و کارکردها و موارد استفاده ی آن ها مشابه می باشد. تفاوت عمده ی atlas بررسی اعوجاج های نوری قرنیه ( corneal aberration) و آنالیز آن با استفاده از قواعد چند جمله ای زرنیک است.بدین وسیله اطلاعات بیشتری از اپتیک قرنیه حاصل می گردد.

 

 

Atlas Topography Ziess