سامانه نوبت دهی بیمارستان نور (مختص اولین مراجعه)

سامانه نوبت دهی کلینیک فوق تخصصی دکتر محمدرضا صداقت

معاینه شما توسط کارشناس بینایی سنجی و صرفاً جهت تعیین شماره عینک انجام می گیرد .

آمادگی های لازم جهت گرفتن وقت :

  • همه ی افراد بالای 6 سال می توانند از این درمانگاه وقت معاینه بینایی سنجی اخذ نمایند.
  • درصورتی که از لنز نرم  (Soft) استفاده می کنید ، 3 روز کامل قبل از معاینه از لنز استفاده ننمایید.
  • در صورتی که از لنز سخت (Hard) استفاده می کنید، 3 هفته کامل قبل از معاینه از لنز استفاده ننمایید .

روشهای مختلف جراحی آب مروارید (کاتاراکت ) عبارتند از :