با توجه به محدودیت، نوبت دهی اینترنتی تنها برای افراد متقاضی عمل لیزیک (SMILE ، فمتو لیزیک و PRK) و یا عمل جراحی آب مروارید (جراحی فیکو با بی حسی و بصورت سرپایی)

می باشد و در غیر این موارد جهت تعیین نوبت معاینه، با کلینیک دکتر محمدرضا صداقت تماس حاصل فرمایید.

نوبت دهی فقط روزهای زوج هفته

10 دقیقه.
خرداد  1401
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
6
5 4 3 2 1
13
12 11 10 9 8 7
20
19 18 17 16 15 14
27
26 25 24 23 22 21
31 30 29 28
تير  1401
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
3
2 1
10
9 8 7 6 5 4
17
16 15 14 13 12 11
24
23 22 21 20 19 18
31
30 29 28 27 26 25
مرداد  1401
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
7
6 5 4 3 2 1
14
13 12 11 10 9 8
21
20 19 18 17 16 15
28
27 26 25 24 23 22
31 30 29
بالا