با توجه به محدودیت، نوبت دهی اینترنتی تنها برای افراد متقاضی عمل لیزیک (SMILE ، فمتو لیزیک و PRK) و یا عمل جراحی آب مروارید (جراحی فیکو با بی حسی و بصورت سرپایی)

می باشد و در غیر این موارد جهت تعیین نوبت معاینه، با کلینیک دکتر محمدرضا صداقت تماس حاصل فرمایید.

نوبت دهی فقط روزهای زوج هفته

10 دقیقه.
  •  موجود
  •  نیمه موجود
  •  کاملا مشغول
  •  انتخاب شده
  •  بسته شده
دى  1399
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
5
4 3 2 1
12
11 10 9 8 7 6
19
18 17 16 15 14 13
26
25 24 23 22 21 20
30 29 28 27
بهمن  1399
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
3
2 1
10
9 8 7 6 5 4
17
16 15 14 13 12 11
24
23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25
اسفند  1399
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
1
8
7 6 5 4 3 2
15
14 13 12 11 10 9
22
21 20 19 18 17 16
29
28 27 26 25 24 23
30
بالا