با توجه به محدودیت، نوبت دهی اینترنتی تنها برای افراد متقاضی عمل لیزیک (SMILE ، فمتو لیزیک و PRK) و یا عمل جراحی آب مروارید (جراحی فیکو با بی حسی و بصورت سرپایی)

می باشد و در غیر این موارد جهت تعیین نوبت معاینه، با کلینیک دکتر محمدرضا صداقت تماس حاصل فرمایید.

نوبت دهی فقط روزهای زوج هفته

10 دقیقه.
مرداد  1401
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
7
6 5 4 3 2 1
14
13 12 11 10 9 8
21
20 19 18 17 16 15
28
27 26 25 24 23 22
31 30 29
شهريور  1401
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
4
3 2 1
11
10 9 8 7 6 5
18
17 16 15 14 13 12
25
24 23 22 21 20 19
31 30 29 28 27 26
مهر  1401
جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
1
8
7 6 5 4 3 2
15
14 13 12 11 10 9
22
21 20 19 18 17 16
29
28 27 26 25 24 23
30
بالا